2012. szeptember 20., csütörtök

A leghosszabb hétvége

Simon Lehel Zoltán: A leghosszabb hétvége


Péntek délután volt. A hétköznap gondjait maguk után tudó járókelők elözönlötték az utcákat. Imitt egy házaspár tolt egy babakocsit, odébb kutyát sétáltattak, egy kócos alak surranva kerülgette a többit, látszólag sietett valahová. Mindenki keresett valamit, kereste azt az időt, amit az egész heti robot elvett, és egyesek lázasan, mások bágyadtan, mélabúsan a későbbi találkozásokra gondolva őrölték jártukban a rohanó perceket.
Egy még csak alig két hónapja munkába állt huszonéves kopogtatta az automata bádoglemezét türelmetlenül várva második fizetésének egy nagyobb részletét. Az első lóvé utolsó fityingjeinek már néhány napja búcsút intett. A hétköznapok sokba kerülnek, de a hétvége mindent visz. Csak egy sör, egy cigi, egy belépő valahová, talán még egy gyors pizza, és az ember ismét megszomjazik. Végül pedig, mikor a láb már fáradtan roskadozik a kiegyensúlyozatlan test alatt, jó, ha még marad annyi zseton, ami elég egy taxira.
Az automata lassan nyekeregve tolta ki a bankkártyát, Gergő kihúzta a nyílásból, és hallgatta, ahogy a henger számolja a kért összeget. Váratlanul egy soha nem hallott durranás rázta meg a levegőt, majd pár pillanattal később a föld is remegni kezdett. A távolban porfelhő magasodott az égbe sebesen növekvő gombaalakot öltve. A tömeg hol egymásra, hol a katasztrófa irányába nézett. Néhány szempillantással később mindenki számára világossá vált, hogy robbanás történt, az okát azonban senki nem tudta. Szirénázás hallatszott, a civilek egy része régi filmekből sejtette, hogy ez a légi riadó jele, de eme generáció már nem ismerte a vészjósló zajt. Gergő az automatára meredt, ami nem adott ki pénzt, nem villogott, a halott képernyőn csak a kliens képmása tükröződött. A környező boltokban megszűnt a világítás, a fotocellás ajtók nem működtek, a mozgólépcsők egy helyben álltak, a napszemüvegekkel forgó tálca mozdulatlanul csillogott tovább. Az egész városban megszűnt az áramellátás. Újabb robbanás rázta meg a földet, ez már jóval közelebb volt. A város legmagasabb épülete összerogyott maga alá gyűrve az útjába kerülő betontömböket. A páni félelem exponenciálisan kezdett terjedni az addig jámbor polgárokon, és mindenki rendezetlenül össze-vissza rohant, fellökve és eltaposva a gyengébbeket. Gergő döbbenten figyelte, ahogy a civilizált környezet rettegő hordává csap át. A ledőlt torony irányába nézett, és látta, hogy néhányan próbálnak közelebb kerülni a törmelékekhez, hogy segítsenek, ha még van kinek. Hirtelen nem tudta mit tegyen. Féltette az életét, a várost, a családját.  A szüleim! Belehasított a felismerés, hogy ha ez folytatódik, akkor nem csak ő, de otthon a szerettei is veszélyben lesznek. A telefonjáért nyúlt, a testvérét hívta, kicsöngött, aztán hirtelen foglaltat jelzett a készülék. Újra próbálkozott, de már hiába. Nem volt jele. A kommunikáció zsinórját valahol a magasban elvágták. Amint a támadás megkezdődött a műholdakat is kilőtték. Gergő erről mit sem tudott, és a sokk hatására az is csoda, hogy lélekjelenlétét úgy, ahogy megőrizte, de katonai stratégiákon már nem törte a fejét.
A tér kiürült az emberektől, a toronyház romjai alól pedig lassan előhúztak egy két holttestet, majd valakit, akinek még jött ki hang a torkán, de csakhamar neki is elállt a lélegzete. Újabb robbanások szaggatták a várost, kisebb sorozatokkal bombáztak, nem tudni, hogy kik és honnan, de minden szinte egyszerre borult lángokba. A kórházakat majd a lakónegyedeket vették célba. A levegő megtelt porral, és a füst, ahogy szétterült az égen, alkonyattá változtatta a nappalt. Gergőben felszökött az adrenalin, és mint egy őrült futásnak eredt az otthona felé. Rohanás közben fájdalommal telt kiáltásokat hallott, segítségért fohászkodó elesettek hangjai kínozták, de ő csak arra gondolt, hogy épségben találja otthon a családját. Egy ledőlt épület útját állta. Másik lehetőséget keresve egy mellékutcán próbált tovább jutni, de ott sem járt sikerrel. Visszafordult, hogy egy nagyobb kitérővel kerülje meg a romos városrészt, de minden irányban törmelékhegyek magasodtak. Egyetlen út maradt, ahol egy ház rádőlt egy másikra, de alatta még négykézláb át lehetett kúszni. Gergő térdre ereszkedett, hogy bemásszon a rom alá, de valaki tarkójánál fogva visszarántotta, és lekevert neki két akkora pofont, amibe beleszédült.
– Hová akarsz menni te idióta! Meguntad az életed? – mordult rá egy hatalmas idegen.
– Hagyjon! Haza kell mennem! A szüleim otthon vannak, és…
Az idegen látta, hogy Gergő nem tud tisztán gondolkodni. Az ifjú megpróbált kiszabadulni a nagydarab szorításából, üvöltött és rúgkapálózott, de mindhiába. Végül mintha elhagyta volna ereje, és kisded zokogásban tört ki. Egy szót sem volt képes már kinyögni, csak sírt, mint akit odacsaptak. Az ismeretlen védelmező elvonszolta egy pincébe, ahol még voltak négyen, aztán ott hagyta, és visszament az utcákra. Gergő lassan elnémult, körülnézett a sötét helyen, ahol csak egy elemlámpa fénye világította meg a mocskos arcokat. Ő volt a szedett-vetett társaság legidősebb tagja.
– Hova akarsz menni? – kérdezte az egyik kölyök, amikor Gergő felállt és a kijárathoz lépett.
– Nekem nincs itt semmi keresnivalóm – azzal kiosont a pincéből, és újra megkereste azt a helyet, ahonnan korábban elvonszolták, de addigra az épület teljesen rárogyott a másikra, és eltűnt az átjáró. Ez volt az utolsó járható lehetőség. Egyedül az összeomlani készülő törmelékek megmászásával lehetett kijutni a bombázásoktól elbarikádozott városrészből. Idő közben beesteledett, és a világítás nélkül maradt utcákon Gergő alig látta, hogy hova lép vagy épp mibe kapaszkodik. A kezdeti rohanástól kimerülve alig maradt jártányi ereje, és az előtte tornyosuló téglahalmok egyre nehezebb ellenfélnek bizonyultak. A  rommá lett épület túloldalán egy újabb robbanás rázta meg a törmelékeket. Gergő lába alatt kicsúszott az egyik kő, amitől ő vagy négyméternyit zuhant néhány faldarab kíséretében, melyek irgalmatlanul potyolták a földet ért testet. Mielőtt elájult volna, az égre bámult, ahol körös-körül tűzoszlopok világították be a légkörbe emelkedő por- és füstfelhők felszínét. A várost mindenütt bombázták.
       Másnap valamikor délben Gergő egy puha ágyban ijedten ébredt, de a kényelmes matrac érzése megnyugtatta, és még mielőtt kinyitotta volna a szemét, azon elmélkedett, hogy mindez csak álom lehetett. A hétköznapok változatlanságának érzése kellemesen simogatta a fiú gondolatait. Eszébe jutott, hogy milyen jó lenne most maga alá gyűrni a takarót, és hason fekve folytatni a henyélést, de a mozdulat hatására éles fájdalom hasított a bordái közé.
– Hohó! Csak lassan, fiacskám! Fel vagy mentve tornából, szóval ne mozogj annyit – Gergő a hang felé fordította a fejét, és megismerte a nagydarab fickót, akitől a pofont kapta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése