2015. június 1., hétfő

Szelídségtől megtévesztve

Szelídségtől megtévesztve - Simon Lehel Zoltán

A fény beragyog a tisztásra, a fák, amelyek körülölelik, erőt sugároznak, mintha óvnák a szépségét. Hazugság, az erdő szelleme nem akar többet, mint betörni az üde földre, és ellepni hatalmas szálaival. A lombok között egy fehér galambtestet öltött őr vigyáz szelíden a tájra, ez a parányi folt számára a boldogság hona, amelyért észrevehetetlenül harcol a hatalmas erdőszellemmel. A levelek és ágak nevetve lenézik, a rengeteg urának egyetlen kacsintására a legerősebb törzsek is összeroppannának, nem hogy egy még csak karmokkal sem rendelkező madár ellenállhatna haragjának. Mégis, amíg a tisztás megtűri közelében a galambot, az erdő szelleme nem tud behatolni abba. Amely mag hajtása kiállja a tisztás próbáját, azt a galamb erőtlen csőrével a laza talajból kicibálja, és az erdőben újra elássa, hogy a szelleme, ha akarja, akkor növessze óriássá a maga határait betartva.

Az idő telik, és a tisztás a galambot egyre kevésbé fogadja. Erősebbnek gondolja magát nélküle, és gőgből a gyengeséget sugárzó madár fárasztó munkáját szánalmasnak tartva elkergeti mondván, hogy nem akarja magát megalázni azzal, hogy egy ilyen aprócska lény segítsége miatt gúnyolják a szépség otthonát. A tisztást hiúságával tőrbe csalva a szellem fáinak azt a parancsot adta, hogy lenézzék őt mondván, hogy egy ekkora madárka hasznosabb őnála. A galamb a bánattól erőtlenül száll tova, mert ha a tisztás akarata ő ellen van hangolva, nem maradhat kincsét óvni tovább, soha. Egyetlen remény élteti az őrt, hogy a tisztás nélküle is képes lesz a megmaradásra. Csakhogy akkor eddigi munkája mind kárba, hiába, és haszna valóban nem sok, jelentéktelen.

Évek telnek el, mire a galamb újra a tisztáshoz repül. Az a madárra szomorúan néz, arcát már nem ragyogja be a fény, fiatal fák törték át talaját, és koronájukkal elfedték alakját. Az apró fejen ülő csőr kevés már ahhoz, hogy a meggyökerezett törzseket eltávolítsa. Az erdő szelleme nevet, és vele a fák a leveleiket összerázva gúnyolják mindkettőjüket. A galambtestet öltött őr szelíd akaratával nem tud napfényt varázsolni tisztására, de szárnyát kitárva egyre szélesebbre, úgy, mint még soha, nagyobbra és nagyobbra, sasnyi fesztávolságúra, és azt is meghaladva óriásira szétnyitva két eget elfedő légi vitorlába feszül. Az apró fej és test alig kivehető az oldalán függő evezők között. Az erő, amely mindvégig észrevehetetlenül a szelídség tollai közt lapult, most elszabadult. Ezeknek a szárnyaknak még a hurrikán sem állhat ellen. Az erdő szelleme és a rengeteg minden fája csodálkozva bámulja, ahogy fölötte kibontakozik a kigúnyolt semmiség valódi nagysága. A szárnyak csapására a lég megmozdul, nyomás és vákuum szaggatja a leveleket, melyek egyre erősebben tépik a rengeteget, és a fák mind kiszakadnak, elroppannak és megadják magukat az erőnek, amely legyőzte az erdő szellemét.

Az erdő eltűnt, a tisztásra újra beragyog a nap, de már nem olyan szép, mint amikor koronás lombok vették körül, és galambja óvta, többé már tisztás sem lesz újra. Saját gyengeségének nyomát viseli. Őre utójára segített rajta, de már nem szállhat le rája. Az apró test végtagjait nem tudja összezárni, örökre erős marad, szelídsége a szárnyak között megmarad, de többé nem érhet el vele másokat. A galamb az éghez szögezve marad. Szárnyát alig mozgatja, nehogy erejével újra felszántsa a tájat. A légben libben tova, amíg bírja, mert ha leszáll, még egyszer nem repül már tova, elpusztul, a tisztáson leli végül alkonya.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése